Upprepning

Höstterminens första utställning i galleri K2 är en grupputställning med temat Upprepning


Anna Horn


Mats Roswall


Cornelia HermanssonRebecca Larsson

Veronika Danielsson


Anders Rosenqvist


Marianne Mjöberg Eriksson

Malte Hultgren