Anna Eng

Anna Eng / v 49 / En installation om tid, storlek, skala och kanske känslan eller möjligtvis minnet av  bra och dåliga badmintonslag. Installationen består av badmintonbollar skala 1:1, målad badmintonplan, nät och nätställning i skala 1:2,6.