Anna Eng

Anna Eng / v 49 / En installation om tid, storlek, skala och kanske känslan eller möjligtvis minnet av  bra och dåliga badmintonslag. Installationen består av badmintonbollar skala 1:1, målad badmintonplan, nät och nätställning i skala 1:2,6.

Terese Molin

 
Terese Molin /  v 47 / Tre målningar, en installation. En utställning som undersöker konstverkets relation med det tomma rummet. Målningarna har ingen baksida utan presenteras som objekt och arrangemanget förnimmer om motsatser; kollaps – balans, amorf – struktur, fulhet – skönhet. Installationen består av tre objekt utförda i blandmaterial.