My Sjöberg

My Sjöberg / Välkommen in och skriv på min skrivmaskin / v 12 / "Det handlar mest om vad andra tycker." My Sjöberg skapar en interaktiv situation där det är möjligt att skriva, skriva om vad man vill...

Hannes Ahremark

Hannes Ahremark / Utan titel / v 10 / Hannes gör om gallerirummet till en arbetsplats, en ateljé där han arbetar med sina egna projekt. Hannes undersöker bland annat perception i form det enögda seendet i en tredimensionell situation. Ett porträtt av Albert Einstein i fyra delar som i en viss vinkel sammanfaller en bild.

Matilda Svedberg


Matilda Svedberg / Hjälp mig att hitta min spegelbild / v 7 / En video och 11 fotografier. En utställnimng om sann och fiktiv identitet.