Emma Andersson

Emma Andersson / Utan titel / v 6 / En video och sju målningar, sju porträtt. Utställningen ställer frågor om det konstnärliga arbetet. Några centrala verk visar den konstnärliga handlingen, att måla, att skulptera, att dansa. Detta ger en fördjupad botten till utställningen som består av verk från det senaste året. Verk som från början kanske inte var så viktiga men som kommit att bli det.

Inga kommentarer: