Emma Andersson

Emma Andersson / Utan titel / v 6 / En video och sju målningar, sju porträtt. Utställningen ställer frågor om det konstnärliga arbetet. Några centrala verk visar den konstnärliga handlingen, att måla, att skulptera, att dansa. Detta ger en fördjupad botten till utställningen som består av verk från det senaste året. Verk som från början kanske inte var så viktiga men som kommit att bli det.

Ronja Pedersen

Ronja Pedersen / Allt det där som inte fick vara med / v 4 / En installation där Ronja arbetar med och presenterar de idéer hon inte utfört eller tyckt var omöjliga, arbeten som hon ratat eller uppfattat som dåliga eller ointressanta att gå vidare med.

Kajsa Kiuttu

Kajsa Kiuttu / Utan titel / v 3 / En svit fotografier med självporträttet som tema. Kajsa använder en collageteknik där hon klipper ihop negativ. I utställningen visar hon både kopiorna och negativen.