Johan Berglund

Johan Berglund / Utan titel / v 50 / Installation med med objekt och readymades. Johans installation behandlar frågeställningar om det konstnärliga arbetet, om överenskommelser kring material och metoder. Det är också ett arbete om rumsliga upplevelser och tredimensionalitet.