Tiina Nilsson

Tiina Nilsson / Hur den sanna bilden än ser ut måste vi acceptera den som en del av verkligheten / v 46 / Ett pågående arbete bestående av 49 st collage. Sammanställningar av bild och text på plastfilm. Collagen är installerade i form av två bågar som skapar rörelser i rummet.

Inga kommentarer: