Matthieu Cousin

Matthieu Cousin / Bläck / v 41 / 38 uppspikade tuschteckningar med referenser till tv och dataspel samt serier.

25x25

Hannes Ahremark
Emma Andersson

Johan Berglund

Clara Bro Uerkvitz

Mirza Cizmo

Matthieu Cousin


Maja Franzén

Kajsa Kiuttu


Julia Larsson
Anna Nilsson

Tiina Nilsson

Ronja Pedersen


Matilda Svedberg

Jenny Svensson

Maria Weber

Morris Widerberg

25x25 / grupputställning /v 39-40 / alla verk har ett gemensamt format, 25x25 cm

Clara Bro Uerkvitz och Mirza Cizmic


Clara Bro Uerkvitz och Mirza Cizmic / Utan titel, i början av varje läsår presenterar sig de som börjat direkt i Konst2 men en utställning / v 37-38 / Clara Bro Uerkvitz visar 4 vidoarbeten på två monitorer och två fotografier. Mirza Cizmo visar den del av ett pågående arbete bestående 19 målningar. Porträtt av stolar.