Tova ErikssonTova Eriksson / Självporträtt / vecka 14 / Ett urval om 20 målningar från en ett större arbete om självporträttet som metod - kan jag se mig i ögonen. Självporträtten är utförda från november 2009 till mars 2010 i akryl och olja på pannå.


Inga kommentarer: