Tova ErikssonTova Eriksson / Självporträtt / vecka 14 / Ett urval om 20 målningar från en ett större arbete om självporträttet som metod - kan jag se mig i ögonen. Självporträtten är utförda från november 2009 till mars 2010 i akryl och olja på pannå.


Theo Zeylon

Theo Zeylon / utan titel / vecka 12 / Objekt med keramiska självporträtt, trä , glas och fjädrar samt digitala fotografier. Fotografierna är digitalt manipulerade på att påminna om maskerna i keramik.

Lea Tomic

Lea Tomic / utan titel / vecka 6 / teckningar och collage upphängda på ståltrådar samt en animation

Jasmine Cederqvist


Jasmine Cederqvist / Where have all the pilots gone / vecka 12/ ljud med flygledningskommunikation, fotografier, flyghjälmar. flygoveraller, flygkängor, persedelskåp, stickers med nedlagda flygflottiljers symboler