Christian Dumky

Christian Dumky / Krokiomröstning / vecka 47 / Interaktiv installation där åskådaren kan rösta på sin favoritvägg och favoritkroki enligt ett komplicerat regelverk.

Inga kommentarer: