Helen Flink Larsson

Helen Flink Larsson / Blocket/ vecka 45 / 283 st själporträtt 23/10 2007- 3/10 2008, en spegel, ett block en penna och tio ytterligare självporträtt 17-21/9 2007. De tio är upprinnelsen till hela verket.

Inga kommentarer: