Pia Nyman


Pia Nyman / utan titel / vecka 46 / videoinstallation bestående av 7 st monitorer med 7 olika sammanklippta videoinspelningar från en familjeresa till Spanska solkusten. Ljudstyrkan ökas och sänks till synes slumpvis mellan de olika videoklippen. Monitorerna är installerade i form av en cirkel.

Helen Flink Larsson

Helen Flink Larsson / Blocket/ vecka 45 / 283 st själporträtt 23/10 2007- 3/10 2008, en spegel, ett block en penna och tio ytterligare självporträtt 17-21/9 2007. De tio är upprinnelsen till hela verket.

Matilda Höfling


Matilda Höfling / Spela med mig / vecka 42 / Installation med ett fiaspel i keramik. Spelfigurerna är utformade som elefanter, katter, apor och hästar.